Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı

Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı, ülkemizin net-sıfır emisyon hedefi doğrultusunda BMİDÇS Sekretaryasına sunulan yıllık Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterlerindeki sektörlere ilişkin azaltım politikalarını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlık; ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile Uzun Dönemli İklim Stratejisi ile Ulusal Katkı Beyanlarını hazırlamak, Koordinasyon Kurulunun onayına sunmak, hazırlanan Ulusal Katkı Beyanının uygulanmasını ulusal düzeyde izlemek, değerlendirmek ve sonuçları raporlamak hususundaki görevini yerine getirmektedir.
 

Koordinasyon Kurulu altında oluşturulacak azaltım ve ilgili çalışma grubu faaliyetlerini koordine etmek, azaltıma ilişkin olarak ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yapılan çalışmalara katılmak, görüş vermek, katkı sunmak görevleri arasında yer almaktadır.


Azaltım konusunda BMİDÇS ve Paris Anlaşması kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek ve azaltıma ilişkin mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak üzere çalışmalar yürütülmektedir.


Sera Gazı Azaltım Politikaları Başkanlığı sera gazı emisyonlarının azaltıma ilişkin olarak uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaları takip etmekte ve bu çalışmalara yönelik ulusal düzeyde koordinasyonu gerçekleştirmektedir. Bahse konu çalışmalara görüş vermek, katkı sunmak, azaltım faaliyetlerini desteklemeye yönelik ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak asli görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca azaltıma yönelik olarak eğitim, bilinçlendirme ve kamuoyu farkındalığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 

Daire Başkanı   : Dr. Tuğba DİNÇBAŞ

E-Posta Adresi : azaltim@iklim.gov.tr

Telefon              : 0 (312) 591 44 00