Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak, Başkanlık personelinin izin, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev onayı, yolluk gibi işlemlerini yürütmek.

b) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ve buna ilişkin çalışmaları yürütmek.

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kurum içi ve dışında yapılacak eğitimlerin planlarını hazırlamak ve yönetmek.

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetleri organize etmek.

d) Başkanlığın kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Başkanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak, genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, birime tahsis edilen ödeneklerin kullanımını sağlamak; kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetlerini yapmak ve yaptırmak; Başkanlığın taşınır taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

f) Bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek, bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile bilgi güvenliği ile ilgili işleri yürütmek, koordine etmek, işbirliği esaslarını ve politikalarını belirlemek, güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

g) Başkanlığın, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yerine getirmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Daire Başkanı    : Kamuran BAYINDIR

E-Posta Adresi   : yonetim@iklim.gov.tr

Telefon              : 0 312 591 44 10

Performans Programları

Program Açıklama  
Performans Programı 2023 Yılı Performans Programı İndir

 

İdare Faaliyet Raporları

2023 Yılı Yayınlanan Faaliyet Raporları

Rapor Açıklama  
Faaliyet Raporu İklim Değişikliği Başkanlığı 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu İndir

 

Mali Tablolar ve Raporlar

2023 Yılı Yayınlanan Raporlar

Rapor Açıklama  
Mali Tablolar Ekim 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Bütçe Gerçekleşme

2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu

indir
Mali Tablolar Eylül 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Ağustos 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Temmuz 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İndir
Bütçe Gerçekleşme 2023 Yılı İkinci Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar Haziran 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Mayıs 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Nisan 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Stratejik Plan  Stratejik Plan (2023-2024) Hazırlık Programı İndir
Mali Tablolar 2022 Yılı Temel Mali Tablolar  İndir
Bütçe Gerçekleşme  2023 Yılı 1. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2023 Mart Mali Tablolar İndir
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İndir
Mali Tablolar 2023 Şubat Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar 2023 Ocak Mali Tablolar İndir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 Yayınlanan Raporlar

Rapor Açıklama  
Mali Durum ve Beklentiler 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu İndir
Bütçe Gerçekleşme 2022 Yılı 2. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2022 Ağustos Mali Raporlar İndir
Mali Tablolar 2022 Eylül Mali Tablolar İndir
Bütçe Gerçekleşme 2022 Yılı 3. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2022 Ekim Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar 2022 Kasım Mali Tablolar İndir
Bütçe Gerçekleşme 2022 Yılı 4. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2022 Aralık Mali Tablolar İndir