Karbon Fiyatlandırmada Mevcut Durum ve Trendler 2024 Raporu

Dünya Bankası’nın her yıl yayınladığı “Karbon Fiyatlandırmada Mevcut Durum ve Trendler 2024 Raporu” 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu

Karbon Fiyatlandırmada Mevcut Durum ve Trendler 2024 Raporu
Karbon Fiyatlandırmada Mevcut Durum ve Trendler 2024 Raporu
Karbon Fiyatlandırmada Mevcut Durum ve Trendler 2024 Raporu

22 Mayıs 2024

İklim değişikliği ile mücadelede etkin araçlar olarak görülen karbon fiyatlandırma araçlarının ele alındığı raporda, dünya genelinde 75 adet mekanizmanın uygulamada olduğu belirtildi. Söz konusu mekanizmalar ile kapsanan küresel sera gazı emisyonu oranı yüzde 24 seviyelerine ulaştı.

Karbon fiyatlandırma araçları, sera gazı emisyonlarının çevresel maliyetini fiyatlayarak, negatif çevresel dışsallıkların içselleştirildiği mekanizmalardır. Elde edilen fiyatlandırma gelirleri ise çevresel amaçlarla kullanılmakta ve yeşil dönüşüm için önemli bir fırsat yaratmaktadır.

Raporda, 2023 yılında karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile elde edilen küresel gelirin büyük ölçüde artış göstererek 104 milyar Amerikan Doları mertebelerine ulaştığı belirtildi. Bu gelirlerin yaklaşık dörtte üçlük kısmı dünya genelinde faaliyette bulunan emisyon ticaret sistemleri ile elde edildi. Elde edilen gelirlerin yarısından çoğu ise, iklim ve çevre ile ilişkili alanlarda kullanıldı ve küresel karbonsuzlaşma çabalarına katkı sunuldu.

Karbon kredilendirme mekanizmalarına da değinilen raporda, özellikle orta gelir seviyesindeki ülkelerin bu alanda da düzenlemelerini arttırdığı belirtilmiş; gönüllü karbon piyasalarındaki talebin ise zorunlu mekanizmalardan ziyade daha çok firmaların gönüllü denkleştirme hedeflerinden kaynaklı olduğu tespiti yer aldı.

Toplantıda, Sayın Jennifer Sara (Dünya Bankası İklim Değişikliği Grubu Küresel Direktörü), Sayın Hania Dawood (Dünya Bankası İklim Finansmanı Uygulama Müdürü), Sayın Jose Pedro Bastos Neves (Brezilya Finans Bakanlığı, Sürdürülebilir Finans Koordinatörü), Sayın Stefano de Clara (Uluslararası Karbon Eylemi Ortaklığı-ICAP Genel Sekreteri), Sayın Rueban Manokara (Singapur İklim Değişikliği Sekretaryası), Sayın Joseph Pryor (Dünya Bankası Kıdemli İklim Değişikliği Uzmanı) ve İklim Değişikliği Başkanlığı, Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanı Sayın Eyüp Kaan Moralı’nın katılımları ile bir panel düzenlendi.

Panelde, rapora dair temel bulgular ve ülke örnekleri yanı sıra ülkemizin yaklaşım ve çalışmalarına dair bilgiler paylaşıldı.

Rapor, Dünya Bankası resmi internet sayfasında yayınlar sekmesi altında erişime açıktır.

Raporu indirmek için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır