Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı sunuldu

Ülkemizin Paris Anlaşması’nı uygulama yolunda dönüm noktası olan Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı’nı sunduk.

Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı sunuldu

13 Nisan 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda ve İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu bünyesindeki kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanmış olan Türkiye’nin Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı (NDC) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası NDC siciline kaydedildi.

Bakanımız Sayın Murat Kurum’un geçtiğimiz Kasım ayında Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen 27. Taraflar Konferansı Üst Düzey Bakanlar Zirvesi’nde açıkladığı Ulusal Katkı Beyanı ile Türkiye, 2015 yılında yüzde 21 olarak açıkladığı hedefini 2030 yılı için yüzde 41 oranında azaltıma yükselttiğini duyurmuştu.

Türkiye sunmuş olduğu Birinci Ulusal Katkı Beyanı ile Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmış olup, iklim değişikliği konusunda ulusal eylemler için bir yol haritası sunmaktadır. Türkiye bu bildirim ile referans senaryoya kıyasla, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu A azaltacağını (2030 yılında 695 Mt CO2 eşdeğeri) beyan etmektedir. Türkiye en geç 2038 yılında emisyonlarını tepe noktasına ulaştırma niyetindedir.

Türkiye’nin güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı azaltım politikaları altında enerji sektörü, sanayi sektörü, ulaştırma sektörü, tarım sektörü, bina sektörü, atık sektörü ve arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık (AKAKDO) sektörünü kapsamaktadır ve kapsamlı azaltım ve uyum eylemlerinin yanı sıra uygulama araçlarına yönelik değerlendirmeleri de içermektedir. Her sektöre yönelik başlıca yol gösterici politika belgeleri ve sektörel mevzuatlar ile 2030 yılı için Türkiye'nin öne çıkan azaltım politikaları dâhil edilmiştir.

Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum politikalarına yönelik olarak tarım, ormancılık, su, afet risk yönetimi, şehircilik, kırsal kalkınma ve halk sağlığı sektörlerinde uyuma katkı sağlayan çalışmalara, ana politika belgelerine ve uyum hedeflerine yer verilmiştir. Türkiye'nin uluslararası finansal kaynaklara erişiminin, belirlenen hedeflere ulaşmada ve ortaya konulan yeşil büyüme vizyonunu desteklemede etkili olacağı da belirtilmiştir.

Son olarak da Paris Anlaşması'nın ilgili kararı uyarınca hazırlanan Açıklık, Şeffaflık ve Anlaşılırlığı Kolaylaştıracak Bilgiler (ICTU) Tablosu sunulmuştur.

Resmî metin: Türkiye Cumhuriyeti Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı

Resmî metin : https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2023-04/TÜRKİYE_UPDATED 1st NDC_EN.pdf

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır