İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi

-

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi

23 Mayıs 2024

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu altında kurulan ve iklim değişikliği ile mücadelede azaltım ve uyuma yönelik teknoloji ile ilgili unsurları ele alan Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu toplantısında; Başkanlığımızın üzerinde çalıştığı İklim Eylemi İçin Dijitalleşme Girişimi ve hazırlıkları başlayan 2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi'nin içeriği görüşüldü.

Dijital teknolojilerin geliştirilmesi, transferi ve yaygınlaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadele için uyum sağlamada yeni fırsatlar geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerine ulaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda İklim Değişikliği Başkanlığının koordinasyonunda hazırlıkları devam eden “İklim Eylemi İçin Dijitalleşme Girişimi”ne yönelik çalışmalar  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji Bütçe Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dişişleri Bakanlığı, TÜSİAD, TOBB, Türkiye Belediye Birliği, TÜBİTAK, TENMAK, ÇYGM, ÇEM, MHGM, ÇGM, CBS Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, BTK  temsilcilerinin katılımlarıyla ele alındı.

Toplantıda dijital ekonominin küresel ekonomi içindeki payı, iklim değişikliğinde azaltım ve uyum konularındaki faydaları değerlendirildi. Dijital dönüşümün Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumluluğu da göz önünde bulundurularak iklim değişikliği ile dijital teknolojilerin kesişimine odaklanıp paydaşların kapasitesinin geliştirilmesi ve aralarındaki iş birliğinin artırılması yoluyla iklim eylemine katkıda bulunulması, Paris Anlaşması kapsamında belirlenmiş olan Ulusal Katkı Beyanları’nın ve Uzun Dönemli Stratejilerin uygulanmasının desteklenmesi konularında istişarede bulunuldu.

Ayrıca dijitalleşme sektörün çevreyle ilişkilerine de değinilerek dijital sektörün yeşil dönüşümü ve dijitalleşme ile yeşil dönüşüm, ekonomilerin ve sektörlerin dayanıklılığını artırmak için dijital teknolojilerden yararlanma, dijital teknolojileri kullanarak enerji, ulaşım ve şehirler gibi sektörleri karbonsuzlaştırma gibi konulara da değinildi.

Son olarak bu sene Bakü’de düzenlenecek olan 29. Taraflar Konferansı öncesi sunulması planlanan Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi hazırlıklarına ve teknolojinin belgedeki kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır