"Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Hedefi Kapsamında Uzun Dönemli İklim Stratejisinin Hazırlanması Toplantısı" gerçekleştirildi

Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

03 Haziran 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “Türkiye’nin Sera Gazı Azaltım Hedefinin Belirlenmesi ve Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisinin Hazırlanması” Projesi kapsamında Uzun Dönemli İklim Stratejisinin hazırlık çalışmaları, 30 Mayıs 2024 tarihinde İlbank Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK) Sera Gazı Azaltım Çalışma Grubu toplantısı ile başladı. Toplantıya, İDUKK üyesi kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörden çok sayıda temsilci katıldı.

İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba DİNÇBAŞ ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Sayın Faruk CİRİT’in açılış konuşmaları ile başlayan toplantı, uluslararası net sıfır çalışmaları ve sektörel uzun dönemli iklim çalışmaları sunumları ile devam etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi kapsamında Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede uzun vadeli stratejilerini belirlemek ve bu doğrultuda atılacak adımları netleştirmek için katılımcılar tarafından yoğun tartışmalar gerçekleştirdi.  2053 yılına kadar karbon nötr bir Türkiye hedefinin altının çizildiği ve  bu hedefe ulaşmak için yapılacak çalışmaların planlandığı toplantıda, ayrıca Paris Anlaşması’na uyumlu bir şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması çabalarının önemi de vurgulandı.

2053 net sıfır emisyon hedefinin, sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal dönüşümün de bir parçası olduğunun ortaya koyulduğu toplantıda, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sanayide dönüşüm, sürdürülebilir tarım uygulamaları, temiz teknoloji yatırımları, döngüsel ekonomi, yutak alanlar, atık ve iklim dostu ulaştırma seçenekleri tartışıldı.

Ayrıca, çeşitli uzmanlar ve kurum temsilcileri tarafından da iklim değişikliği stratejisinin oluşturulması sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Enerji, ulaştırma, sanayi, tarım, binalar, atık, arazi kullanım ve ormancılık sektörlerinde yapılacak dönüşümlerin önemi vurgulandı.

Türkiye, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma kararlılığını sürdürüyor ve bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam ediyor. Bu yıl Bakü’de düzenlenecek olan 29. Taraflar Konferansı öncesinde tamamlanması hedeflenen uzun dönemli iklim stratejisi, net sıfır hedefinin gerçekleşmesi için önemli bir yol gösterici olacak.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır